Wat doet Kredietunie Reest & Wieden?

Kredietunie Reest & Wieden richt zich op het financieren van MKB'ers met toekomstperspectief. Dat doen we met kredieten van tussen de 15.000 en 250.000 euro en een coöperatie van kredietgevende en kredietnemende leden.

Het idee is heel simpel: bedrijven lenen geld van bedrijven. Kredietgevers zijn MKB-ondernemers of andere investeerders die via een gemeenschappelijke kas geld ter beschikking stellen. Kredietnemers zijn MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Een belangrijk voordeel van geld lenen via de Kredietunie, is dat de kredietnemers volgens het idee van 'smart money' een ervaren ondernemer als coach toegewezen krijgen. Hiermee wordt het kredietrisico beperkt, zo leert de ervaring.

Hoe werkt het?

Een potentiële kredietnemer kan op basis van een ondernemersplan een aanvraag indienen. Dat wordt beoordeeld door ervaren kredietadviseurs en ondernemers van Kredietunie Reest & Wieden. Daarna wordt de complete aanvraag voorgelegd aan de kredietcommissie, die bestaat uit twee financieel experts en een ervaren ondernemer. Deze commissie adviseert het bestuur of het krediet wel of niet verstrekt moet worden. Is dat het geval, dan krijgt de kredietnemer ook zijn of haar coach toegewezen.

Meestal is het krediet een aanvulling op een andere lening. De ondernemer blijft dus doorgaans klant bij zijn of haar huisbankier en het normale betalingsverkeer blijft gewoon via deze bank verlopen. De Kredietunie Reest & Wieden is dan ook geen concurrent van deze banken.

Organisatievorm

Kredietunie Reest & Wieden is vormgegeven in een coöperatieve vereniging. Dit model bestaat al langer en is ontwikkeld door Noaberkrediet in de Achterhoek en andere kredietunies, in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Het gaat om een besloten krediet-coöperatie waardoor geen goedkeuring en toezicht van DNB en/of AFM noodzakelijk is.

Onderscheidend vermogen Kredietunie

De werkwijze van de Kredietunie Reest & Wieden onderscheidt zich op allerlei punten van meer traditionele vormen van financiering.

 • Van, voor en door ondernemers: ondernemers kennen elkaar.
 • Gemeenschapszin, sociaal weefsel en de menselijke maat worden bevorderd.
 • De leden zijn bereid om risico en rendement te delen.
 • Kennis- en ervaringsoverdracht krijgen door middel van coaching een impuls.
 • De ondernemer staat er niet alleen voor door het relatienetwerk binnen de kredietunie.
 • Het is een extra financieringsbron naast bankkrediet.
 • Het levert extra werkgelegenheid op. Dit is ook meteen het maatschappelijk rendement.

De organisatiestructuur

Binnen de Kredietunie Reest en Wieden werken we voornamelijk met vrijwilligers. Dat doen we uit kostenoverwegingen, maar ook uit het oogpunt van solidariteit is dit een belangrijk uitgangspunt.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door de leden van Kredietunie Reest & Wieden. Het gaat hierbij om certificaathouders A - dat zijn de kredietgevers - en certificaathouders B, namelijk de kredietnemers. Een certificaat geeft recht op een stem. De ALV kiest het bestuur en eventueel een raad van toezicht.

Bestuur

Het bestuur van Kredietunie Reest en Wieden bestaat uit ervaren ondernemers en vakspecialisten. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen het dagelijks bestuur, dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het beleid en het toezien op de dagelijkse gang van zaken. Verder benoemt en begeleidt het bestuur de krediet- en de coachingcommissie en vertegenwoordigt zij Kredietunie Reest en Wieden binnen de regio.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Auke Lenstra, voorzitter

Auke Lenstra, voorzitter

Auke Lenstra is sinds juni 2013 eigenaar van Brink Bedrijfsverzekeringen met vestigingen in Emmen en Steenwijk.

Brink Bedrijfsverzekeringen adviseert en bemiddelt als onafhankelijke tussenpersoon bedrijven en ondernemers op het gebied van alle Verzekeringen, Pensioenen, Risico Management en Financiële Planning.

Henk Hutten, secretaris

Henk Hutten, secretatis

Henk is eigenaar van 2Control Accountants in Meppel.

Jacob Talen, penningmeester

Jacob Talen, penningmeester

Ik ben Jacob Talen, eigenaar van Armadaclean Facilitaire Dienstverlening. Mijn bedrijf is actief in een groot deel van Nederland, waarbij we ons vooral richten op de schoonmaakdienstverlening aan bedrijven en instellingen. Ik woon met mijn gezin in het ondernemende Staphorst. Vanaf 2011 ben ik actief in de schoonmaaksector. Daarvoor heb ik een achtergrond als Business Controller waarbij ik voor meerdere grote en internationale productiebedrijven heb gewerkt. Het heeft mijn passie om mensen met elkaar te verbinden. Dat doe ik uiteraard in en rond mijn bedrijf, ik ben actief als netwerker en zo past ook de rol binnen de Kredietunie Reest en Wieden bij mij. Het concept voor, door en via ondernemers spreekt mij enorm aan, dus toen de vraag kwam of ik mee wilde doen om deze op te richten heb ik hier volmondig ja tegen gezegd.

Gerard de Boer pr-zaken

Gerard de Boer, pr-zaken

Gerard is mede-eigenaar van E. de Boer aannemingsbedrijf te Steenwijk.

Ledenraad

De ledenraad vertegenwoordigt de leden en kiest het bestuur van de coöperatie.

Commissies

Het bestuur kan een aantal taken aan verschillende commissies delegeren:

 • De intakecommissie bereidt de kredietaanvragen voor en ziet toe op het kredietbeheer.
 • De kredietcommissie adviseert het bestuur over het al dan niet toekennen van een krediet.
 • De coachingcommissie selecteert, benoemt en traint de coaches.
 • De kascontrolecommissie controleert de financiële gang van zaken binnen de kredietunie.

Ons doel

Het doel van de Kredietunie Reest & Wieden is een impuls te geven aan de dynamische regionale economie. Stilstand leidt uiteindelijk structureel minder economische activiteit in Overijssel, Drenthe en omstreken. Om werkgelegenheid en welvaart voor toekomstige generaties te garanderen, kunnen we dat niet gebruiken. Het krediet is niet een totaaloplossing voor financiering van het MKB in de regio, maar zorgt wel voor extra dynamiek. Zodoende kan de Kredietunie dan ook fungeren als aanjager van economische groei in de regio.