Lid worden en krediet aanvragen

Hoe werkt het aanvragen van krediet?

Onze focus ligt op bestaande bedrijven, die gevestigd zijn in de regio Drenthe en Overijssel. Deze bedrijven hebben bij voorkeur een of meer van de volgende kenmerken.

 • een omzet van minimaal € 100.000 tot € 10 miljoen, of
 • een balanstotaal van minder dan € 10 miljoen, of
 • meer dan 2 en minder dan 50 werknemers.

De Kredietunie financiert bij voorkeur investeringen van bedrijven actief in de (maak)industrie, high-tech, ICT, handel, logistiek en cultuur.

Maximaal krediet

De kredietunie verstrekt via haar leden kredieten van € 5.000,- tot een maximumomvang van € 250.000. In uitzonderlijke gevallen kan de Kredietunie ook hogere bedragen in behandeling nemen. Bij het verstrekken van kredieten richten we ons voornamelijk op het MKB.

Rente en looptijd

Een ondernemer die via de Kredietunie Reest & Wieden een krediet krijgt, betaalt daar maximaal 8 % rente per jaar over. Dat bedrag dient maandelijks te worden betaald. Een krediet loopt minimaal 3 en maximaal 7 jaar. Daarmee verschaffen de leden ruimte voor belangrijke investeringen voor de middellange termijn.

Na de aanvraag

Het laten behandelen van een kredietaanvraag kost € 350 euro, een bedrag dat je tijdens of kort na de aanvraag dient te voldoen. Zo snel mogelijk na het indienen van de aanvraag laten we weten of we deze in behandeling zullen nemen. Is dat niet het geval, dan leggen we de redenen daarvoor uit.

Nemen we de aanvraag in behandeling, dan nodigen we je uit voor een gesprek, waarin je je plannen kunt toelichten. Wanneer we vervolgens ook de ingediende gegevens hebben geanalyseerd, beslist het bestuur of de kredietaanvraag voor de leden op de website wordt gepubliceerd. Ook krijg je als indiener de gelegenheid om een pitch te houden voor de leden die het krediet kunnen geven.

Wanneer de aanvraag 'volgetekend' wordt, ontvang je het krediet en krijg je de coach toegewezen die jou zal ondersteunen.

Criteria

Het bestuur toetst de aanvraag op een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

 1. Het aangevraagde krediet is maximaal € 250.000.
 2. Je bedrijf valt in de categorie MKB en heeft jaarlijks maximaal € 10 miljoen euro omzet
 3. De looptijd van het krediet is minimaal drie jaar en maximaal zeven jaar
 4. Je onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 5. Je onderneming is gevestigd in de regio die wij bedienen
 6. Je bent als ondernemer een Nederlands ingezetene

Aanvraag

Een aanvraag kun je indienen via ons kredietsysteem. Daar kun je ook de voortgang van je aanvraag volgen en facturen en gegevens bekijken. Verder kun je hier de documenten uploaden die je nodigt hebt bij je aanvraag.

Het is belangrijk dat je bij het indienen van je kredietaanvraag minimaal de volgende documenten beschikbaar hebt.

 • Volledige NAW gegevens inclusief email en telefoonnummer(s) van alle (zaken-)partner(s).
 • Een kopie identiteitsbewijs van de aanvrager(s).
 • Een kopie uittreksel kamer van koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
 • Een uitgewerkt en actueel ondernemersplan inclusief financieel plan.
 • Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten en markt (indien niet in ondernemersplan aanwezig).
 • Een investeringsbegroting en/of liquiditeitsbegroting inclusief gevraagd krediet.
 • Jaarcijfers of winst- en verliesrekening van minimaal 2 jaren
 • Jaarcijfers meest recente afgeronde jaar en (concept (halfjaar)) cijfers lopende jaar.
 • Exploitatiebegroting voor het komende jaar.
 • Een volledig en juist overzicht van lopende schulden, inclusief laatste saldo + naam en relatie tot schuldeiser.
 • De 3 meest recente definitieve belastingaanslagen.
 • Banksaldo en afschriften van alle rekeningen, inclusief creditcards, over de laatste 3 maanden.
 • Balans en resultatenrekeningen over de afgelopen 3 jaren.