U heeft krediet nodig.

U heeft krediet nodig en daarvoor neemt u contact op met kredietunie Reest en Wieden via deze website, telefonisch of via ons emailadres.

Wij reageren binnen 2 werkdagen op uw verzoek. Hierbij geven wij aan of uw aanvraag voldoet aan onze normen. Is dit het geval dan nemen wij uw aanvraag in behandeling na betaling van de kosten voor de initiële scan. Deze kosten bedragen € 350,- en moeten vooraf betaald worden. U kunt het geld overmaken op onze rekening.

De eerste stap in het proces wordt nu in gang gezet. In een eerste voorlopige scan wordt gekeken of alle documenten aanwezig zijn. Eventueel wordt samen met u gekeken of er nog aanpassingen gedaan moeten worden in de opgeleverde documenten. Tevens worden er inhoudelijk enige controles uitgevoerd. Deze eerste controle is noodzakelijk om onhaalbare aanvragen vooraf al uit te sluiten.

Nadat de eerste voorlopige scan is uitgevoerd krijgt u bericht van ons of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Is dit het geval dan wordt met u een afspraak gemaakt om een presentatie te geven aan het bestuur van de kredietunie. Hierbij wordt naar verschillende facetten van uw aanvraag gekeken.

Het bestuur van kredietunie Reest en Wieden neemt binnen 14 dagen een besluit of uw aanvraag kans van slagen heeft om hiervoor investeerders, kredietgevers, te vinden. De aanvraag wordt opgenomen in het centrale kredietsysteem wat wordt onderhouden en beheerd door de vereniging samenwerkende kredietunies (VSK). Hier zijn kosten voor de aanvrager aan verbonden.

Vervolgens worden kredietgevers uitgenodigd voor een bijeenkomst waarbij u uw plannen mag presenteren aan de genodigden. Dit doet u samen met enkele andere kredietvragers. Tijdens en na de presentaties hebben de kredietgevers de mogelijkheid om vragen te stellen over uw plannen. Nadat alle presentaties zijn geweest en alle vragen zijn beantwoord, wordt u gevraagd om de zaal te verlaten.

De kredietgevers bespreken nu onderling welke presentaties geacht worden kans van slagen te hebben en wie er eventueel wil deelnemen in uw plannen. Na afloop krijgt u te horen wat het resultaat is van het onderlinge overleg. In sommige gevallen kan dit betekenen dat u gelijk een toezegging of afwijzing krijgt, soms kan het betekenen dat er nog wat meer bedenktijd nodig is. Over het algemeen wordt vrij snel duidelijk of er draagkracht is om uw plannen te verwezenlijken.

Indien uw kredietaanvraag gehonoreerd wordt dan dient u lid te worden van onze coöperatieve vereniging. Dit lidmaatschap loopt in ieder geval door zolang het krediet uitstaat.

Samengevat worden er bij een kredietaanvraag de volgende kosten in rekening gebracht:

  • De initiële scan:  € 350,- (eenmalig)
  • Afsluitfee: 1,5% van het kredietbedrag (eenmalig) met een minimum van € 500,-
  • Administratiekosten: € 150,- per jaar per openstaand krediet
  • Rente over het krediet: vaste rente gedurende de gehele looptijd
  • Coaching: € 250,- per jaar (exlcusief BTW)
  • Lidmaatschap kredietunie Reest en Wieden: € 50,- per jaar