Je wilt meedoen als coach

Voor een florerende kredietunie hebben we een flinke verscheidenheid aan coaches nodig. Voor een deel zijn we daar dan ook nog naar op zoek. De uiteenlopende vraagstukken die spelen bij de kredietnemers vragen immers om uiteenlopende begeleiding. Het doel is voor elke coach echter hetzelfde: de kredietnemer moet baat hebben bij de coaching. Daar zijn ze samen verantwoordelijk voor. Bij een eerste kennismaking moet dan ook blijken of er een 'klik' is.

Bij de coaching gaat het in de eerste plaats om procesmatige 'reflectieve' begeleiding. Tijdens maandelijkse evaluatiegesprekken bespreken de coach en de kredietnemer de realisatie tot op dat moment en buigen ze zich over de vooruitzichten. Daarbij gaat het zowel om de cijfers als het proces. Naast algemene managementkwaliteiten met specialisaties op een specifiek terrein, dient de coach te beschikken over een aantal algemene eigenschappen en competenties. De coach moet:

  • Inlevingsvermogen hebben
  • Goed kunnen luisteren
  • Goed kunnen samenvatten
  • Door kunnen vragen
  • Duidelijk kunnen zijn
  • Kunnen enthousiasmeren
  • Een positieve instelling hebben

Je kunt je vast voorstellen dat een goede coach over de nodige ervaring en expertise dient te beschikken. Het kan gebeuren dat we coaches extra trainingen aanbieden.

Meer informatie?

Overweeg je om coach te worden en wil je gedetailleerde informatie over de organisatievorm en de werkwijze van Kredietunie Reest & Wieden? Meld je dan aan door ons een email te sturen.